Menu

Samorząd Uczniowski SKO PCK Spółdzielnia Uczniowska Caritas Szkolne Koło Wolontariatu Szkolny Klub Bezpieczeństwa Biblioteka Świetlica Klub Naszej Ziemi

Organizacje szkolne

Samorząd Uczniowski

Samorząd  Uczniowski

Samorząd Uczniowski  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego SRWWiO im. Jana Pawła II jest organizacją,  w skład której wchodzą wszyscy uczniowie szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych. Ściśle współpracujemy z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. Podejmujemy szereg działań  wpływających na życie szkoły.

 

     W roku szkolnym 2019/ 2020 w skład  Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

Przewodnicząca   -

Zastępca -   

Sekretarz  - 

Skarbnik -    

 

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest p. Remigiusz Fabich.

 

Samorząd Uczniowski w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  zajmuje się:

▪ angażowaniem społeczności uczniowskiej do współpracy w celu tworzenia życia szkoły                

▪ współpracą z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców

▪ reprezentowaniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na uroczystościach  

▪ organizowaniem imprez szkolnych

▪ współpracą z Samorządami Klasowymi

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny SRWWiO im. Jana Pawła II w Starym Waliszewie
    Stary Waliszew 20 a
    99 - 423 Bielawy
  • 46 838 25 15

Galeria zdjęć