Menu

Pedagog Logopeda

Pedagog i logopeda

Pedagog

Pedagog – p. mgr Justyna Dałek

Konsultacje dla rodziców odbywają się w:

- poniedziałki, w godz. 9.00 - 10.30,

- piątki, w godz. 11.00 - 12.00.

Zadania pedagoga:

 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 • Określanie form i sposobów udzielania uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 • Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i szkolnego programu profilaktyki.
 • Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych podejmowanych przez nauczycieli.
 • Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów dalszego kierunku kształcenia i zawodu.
 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 • Współpraca z instytucjami: ośrodki pomocy społecznej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, policja.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny SRWWiO im. Jana Pawła II w Starym Waliszewie
  Stary Waliszew 20 a
  99 - 423 Bielawy
 • 46 838 25 15

Galeria zdjęć